Netherlands
Valuta:
Naar huis ::  Privacy verklaring

Privacy verklaring

Je zult in staat zijn om toegang tot de meeste delen van deze Website zonder te registreren uw gegevens bij ons. Bepaalde delen van deze website zijn alleen open voor u als u te registreren. Wij kunnen deze voorwaarden te allen tijde herzien door deze te actualiseren. U moet controleren deze website van tijd tot tijd om de dan geldende voorwaarden te beoordelen, omdat zij bindend zijn voor u. Een aantal bepalingen van deze voorwaarden kunnen worden vervangen door expliciet aangegeven wettelijke kennisgevingen of voorwaarden die op bepaalde pagina's van deze website. Als je dat doet wenst geen nieuwe voorwaarden te accepteren nadat we melding hebben gedaan, moet je niet blijven om deze website te gebruiken.

DIVERSE

Je mag niet toewijzen, sublicentie of anderszins overdragen van een van uw rechten onder deze voorwaarden. Als enige bepaling van deze voorwaarden wordt gevonden door een bevoegde rechtbank ongeldig te zijn, zal de ongeldigheid van die bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen blijven volledig van kracht zijn. Alleen de partijen bij deze voorwaarden kunnen proberen om ze af te dwingen onder de Contracts (rechten van derden) Act 1999.

SERVICE TOEGANG

Hoewel wij ernaar streven om ervoor te zorgen dat deze website gewoonlijk 24 uur per dag beschikbaar is, zullen wij niet aansprakelijk als om welke reden deze website niet beschikbaar is op enig moment of voor een bepaalde periode. De toegang tot deze website kan tijdelijk en zonder kennisgeving worden opgeschort in de geval van een systeemstoring, onderhoud of reparatie of om redenen die buiten onze controle.

REGISTRATIE

1. Om u te registreren op deze website moet je ouder zijn dan achttien jaar.

2. Elke registratie is voor een enkele gebruiker alleen. Wij hebben u niet toe om uw gebruikersnaam en wachtwoord te delen met een andere persoon of met meerdere gebruikers op een netwerk.

3. De verantwoordelijkheid voor de beveiliging van alle wachtwoorden afgegeven ligt bij u en als u weet of vermoedt dat iemand anders uw wachtwoord kent, moet u onmiddellijk contact met ons op.

4. Wij kunnen opschorten of uw registratie onmiddellijk te annuleren naar eigen goeddunken, of als u inbreuk een van uw verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden.

DISCLAIMER

Hoewel wij ernaar streven om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, weten we niet de juistheid en volledigheid van het materiaal te rechtvaardigen op deze website. Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in het materiaal te maken op deze website, of in de producten en prijzen die erin wordt beschreven, op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving. kan het materiaal op deze website verouderd zijn, en we maken geen verplichting om dergelijk materiaal bij te werken.
top